Centralparken
10 km

Kulje keskelle metsää Helsingin sydämeen. Näet ihania rinteitä ja siltoja, ohitat viljelypalstoja, hevosaitauksia ja kymmeniätuhansia puita!

Bilder

Start

Vid Barnens trafikstad 1. Precis intill Auroran sairaala.

0-4 km

Uppför backen och följ vägen längs med ridarenan. Vid första vägval ta vänster nedför backen 2 och in i skogen och norrut längs med husen. När du kommer ut mot kolonilotterna svänger du in höger bort 3 från kolonilotterna (1,7 km).

Passera gångbron över motorvägen 4 (Hakamäentie). Vid nästa stora vägval (efter ca 200 m) tar du höger 5 och över gångbron över järnvägsspåren 6. Följ huvudvägen genom skogen och under gångbron över bilvägen (Metsäläntie) 7.

Fortsätt huvudleden norrut och håll vänster 8 vid nästa större vägval.

4-8 km

Vid banans mest norra spets (4,9 km) svänger du kraftigt vänster 9 och söderut. Håll vägen till höger om kolonilotterna 10 och ta även nästa höger 11. Följ huvudvägen som leder över lilla träbron vid bäcken.

Följ vägen tillbaka under bilvägen 12 (Metsäläntie), järnvägen 13 och motorvägen 14 (Hakamäentie). Ca 100 m efter motorvägsbron tar du höger vid korsningen 15.

Fortsätt huvudvägen vänster om husen 16. Du passerar förbi både bågskyttefältet och Olympiamaneesi som ligger på vänster sida.

8-10 km

Korsa den mindre bilvägen (Ratsastie, vid ca 8,8 km) och ta sedan andra vänster 17. Följ vägen med hästhagen på vänster sida. Vid hästhagens slut sväng höger uppför backen 18.

Följ vägen genom skogen och när det öppnar upp sig sväng kraftigt vänster 19 och in på skogsstigen (9,4 km). Följ stigen ner genom träportalen 20 och senare rakt fram vid korsningen.

Fortsätt vägen intill ridarenan tillbaka till målet vid Barnens trafikstad.

Observera!

Banan följer mestadels huvudlederna. Vid banans mest norra punkt svänger du kraftigt vänster tillbaka mot Dal (fortsätt ej över bron). Var uppmärksam på  skogsstigen som kommer ca 300 m efter hästhagen.

Tips

Njut av fågelsången och skogens tystnad.

To top of page